Български  English  Руский  Српски  Românesc  

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ТЪРГОВЕЦ

Давам съгласието си личните ми данни, събирани и обработвани от този уебсайт във връзка с моя поръчка да бъдат предоставени на дружества партньори на сайта, които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производител/доставчик, с цел обработка и изпълнение на поръчката.

Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни.